ŚWIADOMY LOKATOR                                                            
Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 03-02-2018 r zmarł członek naszego stowarzyszenia Pan Józef Wieczyński.

Józiu - będzie nam Cię brakowało.

Współdecyduj o działaniach swojej Spółdzielni

  • Czy wiesz na co Spółdzielnia przeznacza pieniądze z Twojego czynszu ?
  • Czy byłeś kiedykolwiek na Walnym Zgromadzeniu Członków Twojej spółdzielni ?
  • Czy zainteresowały Cię koszty remontów przeprowadzanych przez spóldzielnię ?
  • Czy wiesz , że masz prawo wglądu do wynagrodzeń Członków Zarządu Spółdzielni ?
  • Czy wiesz , że jako członek spółdzielni masz prawo wglądu do faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

KORZYSTAJ ZE SWOJEGO PRAWA


Pamiętaj to Ty jesteś współwłaścielem swojej Spółdzielni mieszkaniowej.

To Ty wybrałeś Zarząd i masz prawo i obowiązek kontrolować Jego poczynania.

Jeśli tego nie robisz Zarząd może to wykorzystać i działać w celu zaspokojenia własnych potrzeb.

WAŻNE LINKI


Kreator stron www - szybka strona internetowa