Stowarzyszenie nie odpowiada za treści zamieszczone w komentarzach.

Wpisywanie adresu e-mail w komentarzach nie jest wymagane.

Dlaczego nie działa winda.

2013-05-13 12:52:21, komentarzy: 2

Z informacji do jakich dotarliśmy wynika , iż Urząd Dozoru Technicznego zatrzymał działanie niektórych dźwigów osobowych w związku z brakami formalnymi w dokumentacji oraz z niezgodnościami stanu technicznego w/w urządzeń.

 

Czyli zatrzymanie pracy wind nie wiąże się z awarią tych urządzeń , ale z brakiem staranności w utrzymaniu ich w należytym stanie przez firmy , którym Hutnik zleca nadzór nad windami.

 

Tutaj jest odpowiedź z Urzędu Dozoru Technicznego.

 

W piśmie tym Urząd pisze iż: należy wystąpić do SM Hutnik o wgląd do protokołów i decyzji dla eksploatowanych w zasobach Spółdzielni dźwigów.

Jeden z członków Spółdzielni wystąpił z pismem o wgląd do w/w dokumentów , ale oczywiście spotał się z odmową.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • bronek 11:30, 1 czerwca 2013

    Tłumacząc decyzję Urzędu Dozoru Technicznego na język zrozumiały zatrzymanie dźwigu-windy{wydanie decyzji negatywnej,wyłączenie dźwigu z ekspoatacji}wynika z jego stanu technicznego.Jeżeli stan techniczny windy nie gwarantuje zachowania bezpieczeństwa dla użytkowników winda zostanie zatrzymana decyzją U.D.T.Odpowiedzialność za stan techniczny wind ponosi eksploatujący czyli Spółdzielnia i uprawniona firma zajmująca się konserwacją.Z pisma U.D.T. wynika również że ma zastrzeżenia co do kompetencji firmy konserwującej.Tłumacząc to na język polski nisko ocenia poziom fachowości.Konserwacja dźwigów to nie koszenie trawy i od jakości tej konserwacji zależy bezpieczeństwo lokatorów.

    Odpowiedz
  • ojej 15:51, 1 czerwca 2013

    A Adamiec pisał , że kable kradną , a tu prawda wyszła na jaw.

    Odpowiedz
Kreator stron www - szybka strona internetowa