Stowarzyszenie nie odpowiada za treści zamieszczone w komentarzach.

Wpisywanie adresu e-mail w komentarzach nie jest wymagane.

Obraz S.M. Hutnik z materiałów na walne.

2014-05-11 21:24:53, komentarzy: 0

Poniżej przedstawiamy najważniejsze ( naszym zdaniem ) punkty zbliżającego się walnego.

 

1. Zysk netto na koniec roku jest niższy o ponad 50% w stosunku do roku ubiegłego.

 

2. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły z 22 mln do ponad 28 mln złotych i nie zostaną w calości pokryte z kwoty, która jest na koniec roku na rachunku bankowym spółdzielni.

 

3. Zobowiązania długoterminowe wzrosły z 12 mln do ponad 21 mln złotych.

 

 

4. Koszty działalności S.M. Hutnik ponownie rosną i tak - w 2011 roku wynosiły  51 mln zł, w 2012 54 mln, a w 2103 to już ponad 61 mln złotych.

 

5. Działki w okolicach ulicy Popiełuszki zostały sprzedane poniżej 50 zł/m2. - O tym poniżej.

 

6. Ostatnie Walne (czerwiec 2013) wyraziło zgodę na sprzedaż działki (dla Frac Sp. z o.o.) , którą SM Hutnik nabyła dopiero 2 miesiące po walnym, w przetargu ogłoszonym przez UM w Sosnowcu.
 Kilka miesięcy później działkę od spółdzielni kupiła firma Frac. Czy firma Frac nie mogła sama wystąpić w przetargu ? Czy S.M. kierowana przez Radnego musiała pośredniczyć w tej transakcji ?

 

7. Rada Nadzorcza według punktu 16 materiałów na Walne będzie mogła dowolnie dysponować wszelkimi przychodami spóldzielni.

 

Działki w pobliżu ulicy Popiełuszki nabyła firma współpracująca z S.M. Hutnik i po wygraniu przetargu ( o którym nie ma wzmianki na stronach hutnika ) uzyskała zgodę Zarządu o przedłużenie terminu płatności za w/w mieruchomość.

 

 

 Materiały na Walne dostępne są tutaj ( plik pdf )

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator stron www - szybka strona internetowa