Stowarzyszenie nie odpowiada za treści zamieszczone w komentarzach.

Wpisywanie adresu e-mail w komentarzach nie jest wymagane.

Spalony problem.

2015-04-12 10:42:49, komentarzy: 1

W skrócie SM Hutnik chciała przenieść boks śmietnikowy, lokatorzy nie wyrazili na to zgody i walczyli o pozostawienie go na dotychczasowym miejscu. Boks najprawdopodobniej ktoś podpalił i w związku z tym został rozebrany. Nie zostanie odtworzony w poprzednim miejscu. 

 

 

Kolejny list od zdesperowanych lokatorów mieszkających w zasobach SM Hutnik.

 

Zestawienie faktów:

 

1) Zarząd SMH sprzedał w 2014 roku dwie działki o nr.: 2107/11 i 2108/14 przy ulicy Kisielewskiego w Sosnowcu.

 

2) Mamy pretensje do Zarządu nie o to, że sprzedał te działki (Zarząd uzyskał na to zgodę Walnego Zgromadzenia SMH), ale o to, że wcześniej nie zabezpieczył, przez prawne wydzielenie z tych działek terenu pod tymi boksami śmietnikowymi, PRZEZ CO NIE UWZGLĘDNIŁ INTERESU CZŁONKÓW SMH, oraz w konsekwencji naruszył układ architektoniczny osiedla, co teraz chce zrealizować przez zmianę położenia boksów śmietnikowych.

 

3) Nieoficjalną informację o zamiarze zmiany przez Zarząd SMH położenia boksów śmietnikowych powzięliśmy pod koniec m-ca czerwca 2014, co spowodowało, że w dniu 31.07.2014 wystąpiliśmy do Prezesa SMH o potwierdzenie lub wykluczenie tego zamiaru.

 

4) W dniu 19.08.2014, po prawie trzech tygodniach oczekiwania na stanowisko Prezesa SMH, piszemy następne pismo, dostarczone do Zarządu SMH w dniu 20.08.2014, z prośbą o zajęcie stanowiska i pozostawienia boksów w dotychczasowym miejscu.

 

5) Po kilku dniach doręczono nam przez Sprzątaczkę, pismo o Zn.: SMH/SSZ/TA2/01-26-VIII-R/136/2014 z dnia 20.08.2014 podpisane przez dwóch Pełnomocników Zarządu: Pana Jerzego Cholewą i Panią Martę Jabłczyńską, w którym piszą, cyt.: „Zaistniała konieczność przeniesienia istniejącego boksu śmietnikowego w inną lokalizację” z propozycją usytuowania przy szczycie bloku Kisielewskiego 8-14.

 

6) Prezes SMH do dnia 30.08.2014 nie zajął żadnego stanowiska, więc w tym dniu wystąpiliśmy pismem do niego o poważne traktowanie Członków SM „HUTNIK”. (Pismo w posiadaniu Zarządu).

 

7) Na prośbę Prezesa Zarządu SMH Pana Pawła Kaczmarczyka, przekazaną nam za pośrednictwem Kierowniczki ADM-2 (obecnie już nie pracuje) odbyło się w dniu 09.09.2014 spotkanie z nim w siedzibie ADM-2. Po tym spotkaniu, w tym samym dniu, została sporządzona notatka z niego i przekazana Zarządowi SMH. Stanowisko mieszkańców zainteresowanych bloków przy ul. Stefana Kisielewskiego 8-14, 16-26, (23-27 nie ujęto) jest tam zapisane jednoznacznie: „Przedstawiciele mieszkańców podtrzymują wersję pozostawienia obu boksów śmietnikowych w dotychczasowym miejscu.

 

8) Nasze pismo z dnia 06.10.2014 do Prezesa Zarządu SMH z prośbą o pozostawienie śmietników w dotychczasowym miejscu i zabezpieczenie ich przez zamykanie przed kloszardami.

 

9) W dniu 03.11.2014 otrzymaliśmy pismo od Zarządu SMH o Zn.: SMH/TA2/SSz/192/2014 z dnia 23.10.2014, które dostarczyła nam sprzątaczka. W tym piśmie Prezes Zarządu SMH Pan Paweł Kaczmarczyk informuje nas, „że na działki o nr. 2107/11 i 2108/14, na których posadowione są boksy śmietnikowe został sporządzony akt notarialny warunkowej sprzedaży w dniu 01.10.2014 (wpłata ceny sprzedaży w dn. 29.09.2014)”, oraz że „Ponadto informujemy, że Spółdzielnia prowadzi negocjacje z nabywcą działki w sprawie dzierżawy terenu pod boksami śmietnikowymi”.

 

10) W dniu 04.11.2014 wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta Sosnowiec Pana Kazimierza Górskiego, z prośbą o wsparcie naszego stanowiska pozostawienia boksów śmietnikowych w dotychczasowym miejscu gdzie są od 37 lat. (Prezydent przez swego I-go Zastępcę Pana Andrzeja Madeja zajął stanowisko popierające nasze starania pisząc pismo do Prezesa SMH o Zn.: WGN-I.6823.46.2014 z dnia 12.11.2014 i odpowiedź do nas: pismo: WGN-I.6823.46.2014.2014.SZ z dnia 12.11.2014).

 

11) Za pismem do SMH z dnia 20.11.2014 (dostarczone 21.11.2014) wystąpiliśmy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej SMH Pana Wawrzyńca Bielaka ze skargą na działalność Zarządu SMH. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy stanowiska.

 

12) W dniu 16.12.2014 piszemy pismo do Prezesa SMH (dostarczone 17.12.2014) wyrażające nasze zaniepokojenie milczeniem Zarządu i RN SMH. Prosimy o pozostawienie śmietników w dotychczasowym miejscu.

 

13) W dniu 27.01.2015 dostarczamy do ADM-2 pismo z tego samego dnia adresowane do Prezesa Zarządu SMH Pana Macieja Adamca z prośbą o informacją odnośnie pozostawienia śmietników w miejscu dotychczasowym.

 

14) W dniu 09.02.2015 otrzymujemy przez Panią sprzątaczkę Pismo od Zarządu SMH o znakach: SMH/ZO/2R/2015.02.04 z dnia 03.02.2015 podpisane przez Prezesa Pana Macieja Adamca i Zastępcę Prezesa Pana Pawła Kaczmarczyka w którym informują nas, cyt.: „ Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” informuje, że na chwilę obecną nie planuje zmiany usytuowania przedmiotowych boksów śmietnikowych”.

 

15) Nasze pismo do Prezesa Zarządu SMH z dnia 09.02.2015 z prośbą o informację jaki jest stan prawny śmietników?

 

16) W dniu 13.02.2015 dostarczono nam pismo SMH/ZO/1R/2015-02-12 z dnia 03.02.2015 (?!) w którym Zarząd w osobach Prezesa Pana Macieja Adamca i Pełnomocnika Zarządu Pani Marii Jabłczyńskiej informuje nas, ze, cyt.: Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie l.dz. SMH/ZO/2R/2015.02.04 z dnia 03.02.2015.

 

17) Nasze pismo z dnia 16.02.2015 i dostarczone w tym dniu do ADM-2, do Zarządu SMH i Przewodniczącego RN SMH - odpowiedź na SMH/ZO/1R/2015-02-12 z dnia 03.02.2015 jako: Traktowanie nas przez Zarząd SMH Sosnowiec członków Spółdzielni jak „natrętną muchę”.

 

18) Protokół z posiedzenia RN nr 20/2014 z dnia 18.12.2014, w którego posiadanie weszliśmy w marcu br, w punkcie Ad.6 „Rozpatrzenie podań wniesionych do Rady Nadzorczej” drugi akapit, cyt.: „pismo Pana Piotra Zimnal zam. przy ul. Kisielewskiego 14 dotyczące usytuowania boksów śmietnikowych dla mieszkańców bloków 8-14, 16-26 i 23-27. Prezes Zarządu wyjaśnił, że zgodnie z planowanym zagospodarowaniem, remontami boksów śmietnikowych w ww kwestii uzgodniono już awaryjną rejonizację kontenerów dla tych nieruchomości. Na chwilę obecną funkcjonuje dotychczasowe usytuowanie boksów i Zarząd nie planuje zmiany usytuowania ww kontenerów”.

 

19) Nasze pismo z dnia 04.03.2015 (dostarczone do ADM-2 w tym samym dniu) do Przewodniczącego RN SMH Pana Wawrzyńca Bielaka, z pięcioma pytaniami w związku z wejściem w posiadanie Protokołu z posiedzenia RN nr 20/2014 z 18.12.2014.

 

20) E-mail z dnia 23.03.2015 do Prośba do Pana Wawrzyńca BIELAKA - Przew. RN SMH Prośba o przełamanie się i zajęcie stanowiska, oraz konkretne zadziałanie aby boksy śmietnikowe pozostały na swoim miejscu.

 

21) W nocy 23/24.03.2015 (po północy) POŻAR BOKSU ŚMIETNIKOWEGO. Wywieszenie tablic na boksie „UWAGA! ZAKAZ WSTĘPU. ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU.” (Zdjęcia po pożarze – patrz niżej).

 

22) E-mail z dnia 24.03.2015 do Prezesa Zarządu SMH Pana Macieja Adamca z prośbą o zgłoszenie na Policję faktu zaistnienie pożaru.  Bez odpowiedzi ze strony Zarządu, tak iż nie wiemy czy ten fakt został zgłoszony na Policji.

 

23) 30.03.2015. Rozbiórka boksu śmietnikowego (około trzy godziny, patrz zdjęcia niżej).

 

24) 07,08.04.2015 Pracownicy ADM-2 SMH „chodzą” po mieszkaniach z ankietą z prośbą do mieszkańców o wybranie jednego z trzech wariantów nowego usytuowania boksów śmietnikowych. Warianty zawarte w ankiecie nie ujmują, tego dla nas najważniejszego, dotychczasowego usytuowania od 38 lat boksów śmietnikowych, przez co mieszkańcy nie będący w temacie są zdezorientowani.

 

25) Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w tej grze się nie liczą, a są manipulowani (ankieta).

 

 

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • Gość 9:39, 15 kwietnia 2015

    Ale mieszkańcy Kisielewskiego są naiwni-uwierzyli Adamcowi.Teren ten był potrzebny tej samej firmie,która kupiła Z.K.R[facet bez kasy] ciekawe kto za nim stoi,to teren 772 metry kwadratowe.Tak się robi biznes.Nie udało się ograć mieszkańców to jedynym wyjściem było spalić i po kłopocie.Ciekawi nas tylko po co ten Zarząd i Rada Nadzorcza jest w spółdzielni.Czy nie chodzi tylko o wysprzedaż naszego najlepszego majątku i zadłużeniami kredytowymi.Znowu chcą zaciągnąć kredyt na 10.000.000-czy nie czas powiedzieć tym panom Dość na najbliższym walnym.

    Odpowiedz
Kreator stron www - szybka strona internetowa