Stowarzyszenie nie odpowiada za treści zamieszczone w komentarzach.

Wpisywanie adresu e-mail w komentarzach nie jest wymagane.

Zarząd łamie prawo

2013-06-24 11:29:54, komentarzy: 25

Na wstępie chcieliśmy zaznajomić Państwa ze statutem S.M. Hutnik w którym w § 5Pkt. 2 napisano :

Członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka spółdzielni mają prawo przeglądać rejestr członków

 

W dniu dzisiejszym dwóch członków S.M. Hutnik udało się do siedziby Spółdzielni celem sprawdzenia czy przed Walnym Zgromadzeniem zostali dopisani nowi członkowie oczekujący.

 

O takich praktykach informowaliśmy Państwa tutaj.

Niestety spotkali się z odmową udostępnienia tego dokumentu.

 

Jednej z pracownic spółdzielni, do której zgłosili się członkowie zagrożono zwolnieniem, w przypadku okazania rejestru przyjęć. Zakaz udostępniania potwierdziła również jedna z osób z kierownictwa S.M. Hutnik , jak również sam Prezes, którego członkowie spotkali przed siedzibą spółdzielni.

 

Prezes na pytanie czy dzisiaj ten wykaz zostanie udostępniony odpowiedział, że za dwa tygodnie, a na pytanie dlaczego nie dzisiaj odpowiedział cyt. dzisiaj mi się nie chce rozmawiać… .Na pytanie jednego z członków : Dlaczego nas traktujesz jak bydło  padły słowa – A coś się nie podoba ?

 

Osoby, które zgłosiły się do nas z tym tematem posiadają nagrania dokumentujące przebieg wydarzeń.


« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • jasiek 11:57, 24 czerwca 2013

  ale jest jeszcze jeden problem w myśl starej leninowskiej zasady która mówi :nieważne kto będzie głosował ,ważne kto będzie liczył głosy
  jak zabezpieczyć urny z głosowań przed "cudami" jakie mogą się dokonać podczas oczekiwania tych urn (w siedzibie SMH) na przeliczenie głosów???

  Odpowiedz
 • BK 12:03, 24 czerwca 2013

  Jasne, że łamią prawo! Nie tylko w tym przypadku! Oni mają własny świat i swoje prawa i poglądy na każdy temat. Policja i Sąd to dla nich nic nie znaczące instytucje,a jedyne prawo jakie jest respektowane to olewanie mieszkańców i ich praw. Aż ręce opadają.

  Odpowiedz
 • osoba 15:28, 24 czerwca 2013

  widocznie istnieje nieformalny układ: sosnowieckie sądownictwo - policja - Adamiec. Czyżby cuchnący wydech byłego posła p.Pisal...?

  Odpowiedz
 • mieszkaniec środuli 14:10, 24 czerwca 2013

  Ja podpowiadam aby zabezpieczyc całą urnę również od dołu bo mogą ja otworzyć trzymam kciuki mieszkaniec środuli

  Odpowiedz
 • bzyk 19:09, 24 czerwca 2013

  Bardzo ciekawy filmik naszego Prezesa.

  http://www.youtube.com/watch?v=XmiAJqpQX84&feature=youtu.be

  Szkaluje Prezydenta miasta, a w dupie ma interwencje i skargi spółdzielców.
  Koszenie woła o pomstę do nieba, jakby się nie wzięło łapóweczki to by się nie pozwoliło na takie dziadostwo.

  Odpowiedz
 • bzyk 19:27, 24 czerwca 2013

  Jeszcze jeden filmik naszego dobrodzieja Adamca. Wart obejrzenia przez każdego członka.
  Opowiadający jak dawniej ślizgano się po garbie, i okradano naszą spółdzielnie.
  A obecne cudnie pracujące, okradające nas kolesiostwo Prezesa, jest wręcz błogosławieństwem dla nas i powinniśmy się cieszyć i być wdzięczni, składać pokłony naszym dobrodzieją.

  http://www.youtube.com/watch?v=y5Ey9kuKVa0

  Odpowiedz
 • bmc 19:32, 24 czerwca 2013

  dobrze , że jest ta strona, bo inaczej bym uwierzył , a tak to przerażenie mnie ogarnia. Jest lepszy od Tuska i Kaczyńskiego razem wziętych.

  Odpowiedz
 • awasta 5:49, 25 czerwca 2013

  kampania wyborcza na prezydenta Sosnowca rozpoczęta :D

  Odpowiedz
 • Abdul 23:41, 24 czerwca 2013

  W związku że nie wiem jak to zrobić spróbuję wkleić cały znaleziony w internecie ciekawy artykuł, dotyczący również naszej spółdzielni. Wiem że Walne już jutro, ale może stowarzyszeniu uda się dowiedzieć coś więcej i zareagować.


  Bilans jednak sfalszowany!
  Autor: jaromir_gazy 29.07.12, 11:17

  Wreszcie znalazłem w skrzynce pocztowej odpowiedź na zadane miesiąc temu pytanie o podstawę prawną bezprawnego ujawniania w pasywach bilansu naszych wkładów mieszkaniowych i budowlanych jako funduszy własnych spółdzielni o czym pisałem szczegółowo w tym wpisie forum.gazeta.pl/forum/w,643,82089019,136388337,Re_Festiwal_klamstw_.html?wv.x=2

  „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 1.06.br. w załączeniu przesyłam fragment fachowej publikacji w pełni uzasadniający moja wypowiedź na III części Walnego Zgromadzenia.
  Z-ca Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych mgr inż. Sylwester Ożarowski
  Prezes Zarządu mgr Ryszard Sołtysiak”  A poniżej owa „fachowa publikacja” będąca fragmentem opracowania Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2011 – Materiały szkoleniowe, Warszawa, grudzień 2011r. sporządzonego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Warszawa, ul. Jasna 1

  „VI.3
  Prezentacja pasywów pozycji bilansu

  A Kapitały (fundusze) własne
  Pozycja bilansowa „Fundusze własne" znajduje swoje rozwinięcie w odrębnym elemencie sprawozdawczym, jakim jest zestawienie zmian w funduszach własnych.

  Pozycje funduszy własnych wycenia się w wartości nominalnej.
  Art. 36 "Ustawy o rachunkowości" nakazuje ujmowanie funduszy według zasad
  określonych przepisami:

  1. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa
  i postanowieniami statutu.

  A. I. Kapitał (fundusz ) podstawowy
  W pozycji tej wykazuje się w spółdzielniach:
  - fundusz udziałowy,
  - fundusz wkładów budowlanych, tworzony z wniesionych wkładów na
  budowę mieszkań na warunkach własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  - fundusz wkładów mieszkaniowych, tworzony z wkładów na budowę mieszkań na warunkach 1okatorskiego prawa do lokalu.

  Fundusze te zmniejsza umorzenie zasobów mieszkaniowych oraz ustawowe
  zasady wyodrębnienia lokali.”

  Co z tego wynika – ano to, że członkowie Zarządu Jary przysłali mi śmiecia powielanego przez Związek Rewizyjny pana J. Jankowskiego i namawiający zarządy spółdzielni do fałszowania sprawozdań co wynika wyraźnie dla każdego potrafiącego czytać ze zrozumieniem przytoczony w odpowiedzi zapis art. 36 ustawy o rachunkowości., który brzmi następująco:

  Art. 36. 1. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki.
  2. Kapitał zakładowy spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, fundusz udziałowy spółdzielni wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

  Że Pan S. Ożarowski nie kuma tego zapisu jako technik to jest dla mnie nawet zrozumiałe ale dlaczego tak jest w przypadku osoby Pana R. Sołtysiaka, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UW, tego już nie wiem. Bo z przytoczonego zapisu wynika wyraźnie, że do funduszy własnych spółdzielni można zaliczyć jakieś fundusze jedynie wtedy, gdy zostaje spełniony łączny warunek: prawo czyli ustawa na to zezwala i przewiduje to statut. Tymczasem szanowni członkowie zarządu SMB JARY nadal nie wskazali mi zapisu ustawy pozwalającej na traktowanie naszych wkładów budowlanych i mieszkaniowych jako funduszy własnych spółdzielni – nigdzie takiego zapisu nie znajdą choćby nie wiem, jak się starali. Zapis zaś par. 140 ust. 1 pkt 3) w naszym statucie jako niezgodny z prawem jest bezprzedmiotowy.

  Zatem świadom swojej ewentualnej odpowiedzialności w pełni podtrzymuję swoją wypowiedź na III części Walnego zgromadzenia, że kolejny rok sprawozdanie finansowe a dokładnie bilans spółdzielni jest sfałszowany a biegła rewident, Pani Jolanta Kaźmierczak , nr uprawnień 11678, stwierdzając w Opinii niezależnego biegłego rewidenta z dnia 10.03.2012, że „zbadane sprawozdanie finansowe…..jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki” dopuściła się poświadczenia nieprawdy.

  Do radosnej twórczości ZRSM RP odnośnie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w funduszu podstawowym naszych wkładów mieszkaniowych i budowlanych szkoda się odnosić!


  Piszę o tym że to właśnie tu oskarżana Pani biegła rewident podpisała i potwierdziła zgodność sprawozdania finansowego spółdzielni Hutnik Sosnowiec.
  Jeśli tak to zostaliśmy oszukani i moim zdanie powinniśmy powiadomić prokuraturę.

  Odpowiedz
 • osoba 6:53, 25 czerwca 2013

  Czy na potrzeby kampanii wyborczej można zebrać głosy poparcia dla kandydata bez wiedzy wyborców? Okazuje się, że można i właśnie prawdopodobnie Niezależni już uruchomili Internetową Operację Klonowania poparcia dla Adamca. Mam tu na myśli IOK uruchomiony na oficjalnej stronie www.smhutnik.pl sterowanej przez nasz okupacyjny zarząd a popierany przez marionetkową Radę Nadzorczą. System, który ma podobno ułatwić relacje między zarządem a lokatorem a tak naprawdę jest niczym innym jak systemem zbierania danych osobowych.
  Co jest potrzebne aby uwiarygodnić w Spółdzielni fakt, że jesteśmy najemcą, lokatorem, czy właścicielem danego lokalu? Odp. Osobista wizyta właściciela z dowodem osobistym plus dokument stwierdzający, że dana osoba jest właścicielem – dokument nota bene wydany kiedyś przez tą samą spółdzielnię. Przy pomocy dowodu osobistego pracownik Spółdzielni weryfikuje dane z dokumentami znajdującymi się w zasobach Spółdzielni, nadaje hasło dostępu i po sprawie. Czego żądają Niezależni? Imię, Nazwisko, pełny adres zamieszkania z kodem miasta, SERIA I NUMER DOWODU TOŻSAMOŚCI, PESEL, NIP, NUMER TELEFONU, MAIL. Brakuje tylko rubryki do orientacji seksualnej, politycznej oraz religijnej.
  A teraz królik ukryty w kapeluszu.
  CO JEST POTRZEBNE DO WPISANIA NA LISTĘ POPARCIA KANDYDATA DO WYBORÓW?

  IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, NUMER DOWODU OSOBISTEGO, PESEL LUB NIP.

  Biorąc pod uwagę filmiki promujące Adamca, w których kłamie jak z nut licząc na to, że „ nieważne jaka jest prawda, ważne żeby ludzie uwierzyli w niego teraz”, oraz uruchomienie tej IOK czyli ( dla mnie ) Internetowej Operacji Klonowania, poparcia dla Iaśnie Oświeconego Króla Maciusia Pierwszego na oficjalnej stronie internetowej naszej spółdzielni, można z bardzo dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że Adamiec ze swoją grupą popleczników rozpoczął kampanię wyborczą w wyścigu do gabineciku prezydenta Miasta Sosnowca.
  Musi Mu się bardzo palić grunt pod nogami skoro, nie czekając na oficjalne rozpoczęcie kampanii, już zaczął podrygiwać taniec do melodii... Będę brał Cię... na lewe papiery...

  Odpowiedz
 • jasiek 7:52, 25 czerwca 2013

  na razie niech nikt rozumny nie loguje się ze swojego internetu do IOK ,jesli już chcecie to poczekajcie na darmowy internet obiecywany 2 lata temu przez adamca (może się nie doczekacie ale uzbrojcie się w cierpliwość ,ja zaloguję się wtedy jak będzie dostęp do protokołów posiedzeń rady nadzorczej).Tylko czekają aby skojarzyć nazwiska z nr IP ,a jeśli to będzie ich serwer to nie ma żadnej trudności,bo nr PESEL to juz mają.

  Odpowiedz
 • osoba 10:15, 25 czerwca 2013

  to jest Ich serwer

  Odpowiedz
 • Gość 10:20, 25 czerwca 2013

  Tu pisze http://lokator.manifo.com/blog/hutnik-ogranicza-koszty--

  że dali za niego 55 000 zł.

  Odpowiedz
 • NN 10:16, 25 czerwca 2013

  Faktycznie dziwne, że roznosili ulotki co dobrego zrobił obecny zarząd plus ta druga ulotka o możliwości logowania się...Dziwne, że teraz to nosili,a nie miesiąc temu.Jeszcze jak tam trzeba podać imię i nazwisko czy adres i pesel to ok, ale po co komu mój nr dowodu osobistego skoro ma już pesel.To brzmi jak podanie o udzielenie kredytu:D brakuje tylko rubryki ile się zarabia:D a tak serio to faktycznie nieco podejrzane. W każdym razie powodzenia dla tych, co dziś mają Walne. Dajcie znać jak było.

  Odpowiedz
 • osoba 10:36, 25 czerwca 2013

  patrz, tego nawet nie wzięłam pod uwagę. rzeczywiście, są to również dane potrzebne do indywidualnego wzięcia kredytu! wysokość zarobku jest wtym momencie najmniejszym problemem dla kogoś, kto siedzi w zarządzie Spółdzielni a wszyscy pracownicy drżą pod nahajem zwolnienia.

  Odpowiedz
 • Pablo 14:48, 25 czerwca 2013

  Tutaj Telefonik do Zarządu jakby ktoś chciał dopytać o tych nowo przyjętych:)

  500131... MA
  517484... JCH

  [edytowano]
  Prosimy , bez takich numerów (dosłownie)

  Odpowiedz
 • Zależny 15:29, 25 czerwca 2013

  Jak widać niektórym się chce walczyć o swoje prawa. Więc Prezesi Spółdzielni nie są nietykalni :)

  http://temidacontrasm.info/wp-content/uploads/2012/07/wyrok-apelacja-KO-04-2013-prawomocny.pdf

  PS.
  Co się stanie jeśli Prezes SM Hutnik zostanie skazany chyba będzie musiał złożyć mandat radnego.

  Odpowiedz
 • Gość 15:35, 25 czerwca 2013

  Jestem juz na walnym. Wydają mandaty na których jest tylko pieczątka. Brak adresu. Mogą tak zrobić ?

  Odpowiedz
 • Zależny 15:50, 25 czerwca 2013

  Chyba nie ma nigdzie napisane (jednolitego wzoru ) jak ma wyglądać mandat (z reguły jest pieczątka SM oraz nr mandatu) przy wydawaniu się podpisuję osoba i stąd mogą wtedy przyporządkować kto otrzymał jaki mandat.

  PS.
  Ciekawe czy mogą wchodzić eksperci z członkami ?

  Odpowiedz
 • Gość 16:25, 25 czerwca 2013

  Grupy łysych już weszły. Pisze z walnego.

  Odpowiedz
Kreator stron www - szybka strona internetowa